1517/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 868/2014, som följer:

9 §
Grunddelens storlek

Utkomststödets grunddel per månad är

1) för ensamstående 448,89 euro,Denna lag träder i kraft den1 januari 2016.

RP 124/2015
ShUB 11/2015
RSv 67/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.