1504/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 40 § 1 mom. och 43 § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014):

1 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom ICES-delområdena 22–24.

2 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars igenkänningslängd är över 24 meter får fiska sammanlagt högst 6 800 ton strömming eller sammanlagt högst 3 900 ton vassbuk med trål inom ICES-delområdena 25–27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 60°00′N.

Fiskefartyg som avses i 1 mom. får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom de områden som nämns i 1 mom. efter att någondera av de i 1 mom. nämnda största fångstmängderna har fyllts.

3 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars igenkänningslängd är högst 24 meter får fiska sammanlagt högst 7 600 ton strömming eller sammanlagt högst 4 200 ton vassbuk med trål inom ICES-delområdena 25–27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 60°00′N.

Fiskefartyg som avses i 1 mom. får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom andra i 1 mom. avsedda områden än delområde 29 norr om breddgraden 59°47′N och delområde 32 innanför Finlands baslinje efter att någondera av de i 1 mom. nämnda största fångstmängderna har fyllts.

4 §

Sedan det i 3 § 2 mom. avsedda förbudet trätt i kraft får fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars igenkänningslängd är högst 20 meter fiska sammanlagt högst 500 ton strömming eller sammanlagt högst 100 ton vassbuk med trål inom ICES-delområdena 25–27 och 28.2.

Fiskefartyg som avses i 1 mom. får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom de områden som nämns i 1 mom. efter att någondera av de i 1 mom. nämnda största fångstmängderna har fyllts.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.