1497/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådan bilagan lyder i lag 977/2014, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 36/2015
FiUB 10/2015
RSv 51/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Bilaga

ACCISTABELL ATillämpas under tiden 1.1 –30.6.2016
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 37,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 188,50/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 31,0
Pip- och cigarettobak 3. 28,75/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 26,00/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 114,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
ACCISTABELL BTillämpas under tiden 1.7 –31.12.2016
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 41,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 200,00/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 32,0
Pip- och cigarettobak 3. 33,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 28,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 121,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
ACCISTABELL CTillämpas under tiden 1.1 –30.6.2017
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 45,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 211,50/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 33,0
Pip- och cigarettobak 3. 37,25/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 31,00/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 128,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
ACCISTABELL DTillämpas från och med 1.7.2017
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 49,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 223,00/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 34,0
Pip- och cigarettobak 3. 41,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 33,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 135,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.