1486/2015

Helsingfors den 14 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för en officiell mätning, inspektionsmätning och för handläggning i mätningsnämnden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 3 mom. i lagen om mätning av virke (414/2013):

1 §
Avgift för en officiell mätning

Avgiften för förrättning av en officiell mätning är 500 euro.

2 §
Avgift för en inspektionsmätning

Avgiften för förrättning av en inspektionsmätning är 780 euro.

3 §
Avgift för handläggning i mätningsnämnden

Avgiften för handläggning i mätningsnämnden är 1 000 euro.

4 §
Betalning av avgifterna

Den avgift som det har bestämts att parterna ska betala för förrättning av officiella mätningar, den avgift som det har bestämts att fabriksmätaren ska betala för inspektionsmätningar och den avgift som tas ut för handläggningen i mätningsnämnden ska betalas till Naturresursinstitutet.

5 §
Förfarandet i samband med avgifterna

Den officiella mätaren och mätningsnämnden ska ge parterna de uppgifter som de behöver för att betala avgiften.

När den avgift som det bestämts att parterna ska betala har vunnit laga kraft, ska den myndighet som fattat det slutliga beslutet om avgiften till Naturresursinstitutet lämna en kopia av beslutet som kan användas som verkställighetshandling vid inkasseringen. Dessutom ska det meddelas när avgiften har vunnit laga kraft.

När den avgift för en inspektionsmätning som det bestämts att fabriksmätaren ska betala har förfallit till betalning, ska myndigheten för att inkassera avgiften, till Naturresursinstitutet lämna en kopia av beslutet om avgiften som kan användas som verkställighetshandling vid inkasseringen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och den gäller till och med den 31 december 2017.

Helsingfors den 14 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Matti Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.