1474/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 60 § 2 mom. i faderskapslagen (11/2015) och 17 § 2 mom. i lagen om underhåll för barn (704/1975), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 15/2015:

1 §

Handlingarna enligt följande bestämmelser i faderskapslagen (11/2015) ska upprättas på blanketter enligt formulär som har fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:

1) handling över överläggning inför utredning av faderskap enligt 6 § 1 mom.,

2) beslut om nedläggande av faderskapsutredning enligt 11 § 1 och 2 mom.,

3) beslut om inledande av en nedlagd faderskapsutredning på nytt enligt 11 § 3 mom.,

4) protokoll över faderskapsutredning enligt 12 § 1 och 2 mom.,

5) handling över hörande enligt 20 §,

6) handling över erkännande av faderskap enligt 22 §,

7) handling över godkännande av erkännande av faderskap enligt 22 §,

8) handling över samtycke av rättsinnehavare enligt 25 §,

9) beslut av magistraten om fastställande av faderskap enligt 26 § eller 40 § 1 mom.,

10) ansökan till magistraten om upphävande av den äkta mannens faderskap enligt 40 § 2 mom.,

11) beslut av magistraten om upphävande av den äkta mannens faderskap enligt 40 § 2 mom.

2 §

Formulären för blanketterna enligt följande bestämmelser i lagen om underhåll för barn (704/1975) görs tillgängliga av justitieministeriet:

1) ett sådant avtal om underhållsbidrag enligt 7 § som föreläggs socialnämnden för fastställelse,

2) beslut av socialnämnden enligt 8 § i ett ärende som gäller fastställelse av avtal om underhållsbidrag.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 11 december 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.