1470/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 20 och 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 20 § 3 mom. och 44 § 3 mom., sådana de lyder, 20 § 3 mom. i förordning 852/2014 och 44 § 3 mom. i förordning 164/2013, som följer:

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen, Migrationsverket och den lokala polisen i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, födelsestat, födelseort, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.


44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Oberoende av 1 mom. 4 och 5 punkten behandlar magistraten i Nyland en enskild anmälan eller begäran om utredningar eller rättelse som lämnats direkt till magistraten, och för in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet också i de fall då personen har sin hemkommun eller folkbokföringskommun inom en annan magistrats verksamhetsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.