1465/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 2 § 1 mom. 14 punkten och 2 mom., sådana de lyder i nämnda förordning 1570/2011, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör


14) Energimyndigheten,


Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp,

2) Finlands Industriinvestering Ab,

3) Baltic Connector Oy.


Denna förordning träder i kraft den 21 december 2015.

Helsingfors den 10 december 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Överinspektör
Johanna Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.