1439/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för finländsk idrott 2016

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2016 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat finländsk idrott och med skidåkning, fotboll, ishockey, backhoppning och friidrott som motiv.

2 §

Jubileumsmyntens mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Varje jubileumsmynts diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,4 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På myntens valörsida finns myntutformarens släktnamnsinitial T och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Valörsidan på jubileumsmynten för finländsk idrott är likadan och framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens valörsida avbildas en kurva på en löparbana samt en åskådarläktare med människor och flaggor. Valörbeteckningen 5 och texten EURO finns nedtill i mitten. Texten SUOMI FINLAND löper vågrätt längs myntets mittlinje och årtalet 2016 under det till vänster.

6 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat skidåkning framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas delvis två skidåkare. Båda åker fristil. Skidåkaren till höger på myntet är närmare betraktaren.

7 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat fotboll framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Till vänster på myntets teckensida avbildas sidonätet på ett fotbollsmål samt en målvakt som bereder sig på att göra en räddning. Till höger på myntet avbildas delvis två utespelare som jagar bollen. Fotbollen finns i mitten av myntet, mellan utespelarna och målvaktens hand.

8 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat ishockey framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns två spelare, av vilka den högra är närmare betraktaren och den puck som finns nere till vänster på myntet.

9 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat backhoppning framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas en backhoppare mitt i ett hopp. I bakgrunden, till höger på myntet, avbildas en hoppbacke och en underbacke.

10 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat friidrott framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Till vänster på myntets teckensida avbildas nätet till en släggbur och handen på en diskuskastare som gör sig redo för ett kast. Till höger på myntet avbildas delvis en spjutkastare som gör sig redo för ett kast och ett spjut.

11 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2015.

Helsingfors den 10 december 2015

Finansminister
Alexander Stubb

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.