1414/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) en ny 4 a § som följer:

4 a §

De internationella sakkunnigtjänster som gäller strål- och kärnsäkerhet sköts av ett aktiebolag som bildas i anslutning till Strålsäkerhetscentralen. Bolaget sköter även kärnsäkerhetssamarbetet i närområdena i enlighet med det anslag som Strålsäkerhetscentralen beviljar bolaget.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning och aktieförvaltning.

Strålsäkerhetscentralen kan placera sina immateriella rättigheter samt utrustning och andra anläggningstillgångar i aktiebolaget.

Strålsäkerhetscentralen kan mot ersättning till marknadspris producera administrativa tjänster och andra stödtjänster för aktiebolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 60/2015
EkUB 9/2015
RSv 30/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.