1401/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i avfallsskattelagen (1126/2010) 6 § 2 mom. och

ändras 5 §, sådan den lyder i lag 1072/2014, som följer:

5 §
Skattepliktigt avfall och skattens belopp

Skatt ska betalas för avfall som nämns i skattetabellen i bilagan.

Skatten är 70 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 35/2015
FiUB 4/2015
RSv 25/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.