1397/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 25 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 25 § som följer:

25 §
Behörig myndighet

Ansökan om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt ska göras hos den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde fullmaktsgivaren har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

Om fullmaktsgivaren inte har hemkommun i Finland, ska ansökan om fastställelse av fullmakten göras hos den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde fullmaktsgivaren huvudsakligen vistas.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om vilken magistrat som är behörig att fastställa fullmakten i situationer då det inte finns någon förmyndarmyndighet enligt 1 eller 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 6/2015
FvUB 7/2015
RSv 26/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.