1396/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 80 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 80 § 9 mom. som följer:

80 §
Övergångsbestämmelser

9. Till befolkningsdatasystemets handlingar hör även registrerade religionssamfunds medlemsförteckningar som förts före 1971. Genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om vilken magistrat som förvarar handlingarna och beslutar om utlämnande av uppgifter i dem med iakttagande av bestämmelserna i 4 kap.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 6/2015
FvUB 7/2015
RSv 26/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.