1390/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1098/2007 och 1143/2015, som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

En handelskammare har till uppgift att bestyrka handlingar i utrikeshandeln då en sådan uppgift har ålagts den i eller med stöd av någon annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 22/2015
KuUB 6/2015
RSv 50/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.