1382/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för år 2016

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), sådant det sistnämnda lyder delvis i lagarna 990/2008 och 624/2012:

1 §

År 2016 är den i 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedda arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare under 53 år 23,60 procent och den i 3 mom. i samma paragraf avsedda arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare som fyllt 53 år 25,10 procent.

År 2016 är den i 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedda basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare under 53 år 23,60 och den i 4 mom. i samma paragraf avsedda basprocentsatsen för ar-betspensionsförsäkringsavgiften för lant-bruksföretagare som fyllt 53 år 25,10.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Övermatematiker
Mikko Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.