1371/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av 53 § i vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i vägtrafikförordningen (182/1982) det inledande stycket i 53 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 328/1994, som följer:

53 §

Som funktionsnedsättning enligt 28 c § i vägtrafiklagen betraktasDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.