1346/2015

Helsingfors den 19 november 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker (720/2009),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer (442/2005),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja (59/2007),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av minimikrav för saluföring av vissa torkade druvsorter (443/2005),

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsynen över iakttagandet av rådets förordning om regler för bredbara fetter (1113/2000),

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött (435/2008),

7) jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationell kvalitetsklass för smör och angivelse av kvalitetsklassen på förpackningarna (731/2004),

8) jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel (1056/2000),

9) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka (1124/2005),

10) jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven (405/2006),

11) jord- och skogsbruksministeriets beslut om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter (532/1995),

12) jord- och skogsbruksministeriets beslut om övervakning som avses i rådets förordning om krav på mjölkprodukter i vätskeform (13/1998),

13) jord- och skogsbruksministeriets beslut om behöriga myndigheter enligt vissa av Europeiska gemenskapens förordningar om hönsägg (85/1995),

14) jord- och skogsbruksministeriets beslut om behöriga myndigheter enligt Europeiska gemenskapens förordningar om vissa handelsnormer för fjäderfä (26/2000),

15) jord- och skogsbruksministeriets beslut om detaljerade föreskrifter beträffande produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (105/1997).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2015.

Helsingfors den 19 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.