1337/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Lag om ändring av lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om handel med utsäde (728/2000) en ny 35 §, i stället för den 35 § som upphävts genom lag 893/2001, som följer:

35 §
Tryggande av utsädesförsörjningen i fråga om nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor

I syfte att trygga utsädesförsörjningen i fråga om nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor kan av försörjningsberedskapsfondens medel till växtförädlingsföretag betalas ersättning för sortförädling som sker i Finland och för produktion av stamutsäde. Bestämmelser om de växtarter och växtsorter som berättigar till ersättning samt om övriga ersättningsgrunder utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 23/2015
JsUB 2/2015
RSv 17/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.