1336/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Lag om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen (478/2013).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 25/2015
FvUB 6/2015
RSv 24/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.