1299/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), sådana bestämmelserna lyder, den först nämnda i lag 1410/2014 och den sist nämnda i lag 579/2015:

1 §
Gymnasier och yrkesutbildning

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 24 och 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är det genomsnittliga priset per enhet för studerande

1) i gymnasier 6 122,06 euro,

2) i yrkesutbildning 10 465,32 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det enligt antalet undervisningstimmar beräknade genomsnittliga priset per enhet 76,16 euro.

3 §
Medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det enligt antalet undervisningstimmar beräknade genomsnittliga priset per enhet 83,60 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2016 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns.

Helsingfors den 5 november 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.