1282/2015

Helsingfors den 22 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om barndagvård (239/1973) 6 § 1 mom. och 4 mom. samt 8 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 806/1992 som följer:

6 §

I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 eller 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005), sådan den lyder den 1 januari 2013, för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. I daghem skall i vård- och uppfostringsuppgifter likaså för varje grupp om högst fyra barn under tre år finnas minst en person med ovan stadgad yrkesmässig behörighet.


I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall åtminstone var tredje person ha stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, sådan den lyder den 1 januari 2013, och övriga personer i vård- och uppfostringsuppgifter stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 8 §.


8 §

När fler barn än vad som stadgas i 2 mom. samtidigt vårdas i ett familjedaghem, skall en av familjedagvårdarna ha åtminstone stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, sådan den lyder den 1 januari 2013.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 22 oktober 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.