1266/2015

Helsingfors den 15 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 1 och 3 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 1093/2008 och 3 § i förordning 513/2007, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till kommunikationsministeriets uppgifter hör

1) planeringen och utvecklingen av trafiksystem,

2) underhållet och utvecklingen av trafiknäten,

3) vägtrafiken samt ärenden som gäller fordon som används i vägtrafik,

4) järnvägstrafiken,

5) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnarna,

6) den civila luftfarten och flygplatserna,

7) persontrafiktjänsterna samt ärenden som gäller efterfrågan och utbudet på dem,

8) logistiken och transporttelematiken,

9) säkerhets- och miljöfrågorna inom trafiken samt transporten av farliga ämnen,

10) forskningen kring och observationen av atmosfären, vädertjänsterna samt observationen av havens fysikaliska tillstånd,

11) de allmänna förutsättningarna för informationssamhällsutvecklingen,

12) de allmänna verksamhetsförutsättningarna för kommunikationsnäten, kommunikationstjänsterna och kommunikationsmarknaderna,

13) styrningen av postverksamheten,

14) ärenden som gäller Rundradion Abp,

15) de allmänna förutsättningarna för elektronisk handel och annan elektronisk affärsverksamhet,

16) integritetsskyddet vid telekommunikation och telekommunikationens informationssäkerhet,

17) utvecklingen av elektroniska signaturer samt krypteringsprodukterna för kommunikation och datateknik,

18) frågor som gäller sommartid.

Utöver det som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs det i ministeriets arbetsordning om uppgifterna för de olika avdelningarna och andra verksamhetsenheterna vid kommunikationsministeriet .

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns

1) avdelningen för koncernstyrning,

2) avdelningen för tjänsteproduktion,

3) avdelningen för kunskapshantering,

4) nätavdelningen.

Vid ministeriet finns dessutom ministeriets kommunikation som lyder direkt under kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 15 oktober 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.