1242/2015

Helsingfors den 24 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i hovrättsförordningen (211/1994) 7, 13 och 16 § samt

ändras 2 §, 6 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 1 mom. och 18 § 1 mom. som följer:

2 §

Presidenten kan för andra tjänsteuppgifter befria en ledamot som är i tur att delta i en avdelnings sammanträden från att delta i dem.

6 §

Hovrättens president skall, då han leder hovrättens verksamhet, bland annat:


5) förordna hovrättsråden, assessorerna och fiskalerna till avdelningarna i allmänhet för minst ett kalenderår åt gången,


12 §

Vid hovrätten finns en ledningsgrupp som bistår presidenten i ledningen och utvecklandet av hovrättens verksamhet. Till ledningsgruppen hör presidenten som ordförande samt avdelningscheferna och kanslichefen som ledamöter.


18 §

Tjänstledighet för hovrättsråd för högst ett år utan avbrott beviljas av presidenten. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas av högsta domstolen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 24 september 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Samuli Sillanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.