1234/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 6 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1135/2014, som följer:

6 §
Granskningsrätt

Utvecklings- och förvaltningscentret har rätt att granska arbetsgivarens ekonomi och verksamhet för att utreda riktigheten av ansökan och det beslut som fattats. Utvecklings- och förvaltningscentret kan av särskilda skäl bemyndiga en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor att utföra granskningen. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den revisor som utför granskningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.