1221/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 20 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) 20 § 2 mom. som följer:

20 §
Tillsyn

Den utomstående revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). En revisionssammanslutning ska utse en huvudansvarig revisor för granskningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.