1216/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 9 § i viltförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1421/2011, som följer:

9 §
Finlands viltcentrals bokföring och revision

På revision av Finlands viltcentral tillämpas revisionslagen (1141/2015).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.