1200/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 16 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 16 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 473/2007, som följer:

16 §
Revisor

I fråga om revision av en arbetslöshetskassa gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (1141/2015).

För granskning av en arbetslöshetskassas förvaltning och räkenskaper ska vid kassamötet väljas minst två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna ska vara revisorer som avses i revisionslagen. Har till revisor valts en revisionssammanslutning, behöver en revisorssuppleant inte väljas. En revisors mandattid fortgår till dess nytt val förrättas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.