1199/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 64 och 84 § i sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen (1502/2001) 64 § 1 mom. och 84 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1423/2007, som följer:

64 §

De i fusionen deltagande sparbankernas styrelser ska utse en eller flera CGR-revisorer med uppgift att avge ett yttrande om fusionsplanen till varje i fusionen deltagande sparbank. I yttrandet ska bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grunderna för bestämmande av fusionsvederlaget samt om fördelningen av vederlaget. I yttrandet till den övertagande sparbanken ska dessutom nämnas om fusionen kan äventyra betalningen av sparbankens skulder.


84 §

De i delningen deltagande sparbankernas styrelser ska utse en eller flera CGR-revisorer med uppgift att avge ett yttrande om delningsplanen till varje i delningen deltagande sparbank. I yttrandet ska bedömas om delningsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grunderna för bestämmande av delningsvederlaget samt om fördelningen av vederlaget. I yttrandet till den övertagande sparbanken ska dessutom nämnas om delningen kan äventyra betalningen av sparbankens skulder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.