1196/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 9 c § i partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i partilagen (10/1969) 9 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 683/1010, som följer:

9 c §
Revision

Ett parti som får statsunderstöd enligt 9 § och en i understödsbeslutet avsedd förening, en sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska ha en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska revisionssammanslutningen meddela den som revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.