1189/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om frivilligt försvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om frivilligt försvar (556/2007) 15 § 2 mom. som följer:

15 §
Revision och bokföring

För granskning av Försvarsutbildningsföreningens förvaltning och räkenskaper ska Försvarsutbildningsföreningen ha två revisorer, som är antingen CGR-revisorer, OFGR-revisorer eller revisionssammanslutningar, vars huvudansvariga revisorer ska vara CGR- eller OFGR-revisorer. Av revisorerna väljs en av föreningens möte och en förordnas av försvarsministeriet. För båda revisorerna väljs eller förordnas också en revisorssuppleant. På revisionen av Försvarsutbildningsföreningen tillämpas i övrigt dessutom revisionslagen (1141/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.