1185/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 5 § i lagen om statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens bostadsfond (1144/1989) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 72/2007, som följer:

5 §

Bostadsfondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Miljöministeriet tillsätter för fonden två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.