1179/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 7 § i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation (938/2006) 7 § 2 mom. som följer:

7 §
Bokföring och revision

Delegationen ska ha två revisorer. Minst en av revisorerna ska vara en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). Om en revisionssammanslutning inte har valts till revisor, ska delegationen välja en revisorssuppleant för revisorn. I fråga om revisionen tillämpas i övrigt revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.