1173/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 9 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) 9 § som följer:

9 §
Revision

Revisorn för innehavaren av koncessionen ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor.

Utöver vad som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida innehavaren av koncessionen har hållit de medel som drivits in för uppdragsgivarens räkning åtskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.