1164/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 20 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handelsrepresentanter och försäljare (417/1992) 20 § 2 mom. som följer:

20 §

Vägrar huvudmannen att lämna de uppgifter som nämns i 1 mom. eller kan det med fog misstänkas att notan eller en given uppgift är bristfällig eller felaktig, har en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor som handelsrepresentanten har utsett rätt att kontrollera huvudmannens bokföring i den utsträckning det behövs för att klarlägga i vilken mån representanten har rätt till provision.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.