1153/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 13 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009) 13 § 2 mom. som följer:

13 §
Grupperingens bokföring och revision

På en grupperings revision tillämpas bestämmelserna i revisionslagen (1141/2015). För grupperingen ska dock alltid en revisor utses och revision förrättas. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.