1143/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 2 mom. och 2 § 3 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 1 punkten i lag 1098/2007 samt 2 § 2 mom. och 2 § 3 mom. 1 punkten i lag 475/2007, samt

ändras 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Bokföring och revision

Av Centralhandelskammarens bokslut ska det framgå att bestämmelsen om avgifter i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler har iakttagits.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.