1131/2015

Helsingfors den 23 juni 2015

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt region-förvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1351/2011) en ny 1 §, i stället för den 1 § som upphävts genom förordning 459/2014, som följer:

1 §
Utfärdande av europeiskt arvsintyg

Europeiska arvsintyg enligt 3 § 1 mom. i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015) utfärdas av magistraten i Helsingfors.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2015.

Helsingfors den 23 juni 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.