1124/2015

Helsingfors den 25 august 2015

Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2016—2023

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 4 mom. i värnpliktslagen (1438/2007):

1 §

De allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet åren 2016—2023 är den 4 januari 2016, den 4 juli 2016, den 2 januari 2017, den 3 juli 2017, den 8 januari 2018, den 9 juli 2018, den 7 januari 2019, den 8 juli 2019, den 6 januari 2020, den 6 juli 2020, den 4 januari 2021, den 5 juli 2021, den 3 januari 2022, den 4 juli 2022, den 2 januari 2023 och den 3 juli 2023.

2 §

De särskilda begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vilka valts till förvarsmaktens idrottsutbildning åren 2016—2023 är den 18 april 2016, den 17 oktober 2016, den 10 april 2017, den 16 oktober 2017, den 16 april 2018, den 15 oktober 2018, den 15 april 2019, den 14 oktober 2019, den 13 april 2020, den 12 oktober 2020, den 12 april 2021, den 11 oktober 2021, den 11 april 2022, den 10 oktober 2022, den 17 april 2023 och den 16 oktober 2023.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2012—2018 (330/2012).

De förordnanden till beväringstjänst som getts med stöd av den förordning som ska upphävas förblir i kraft.

Helsingfors den 25 august 2015

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringsekreterare
Teija Pellikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.