1122/2015

Helsingfors den 3 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) 3 §, sådan den lyder i förordning 1275/2014, som följer:

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är

1) för generaldirektören doktorsexamen,

2) för överdirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med institutets uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktören för en forsknings- och utvecklingsavdelning doktorsexamen, god förtrogenhet med avdelningens uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för förvaltningsdirektören, informationsdirektören och direktören för avdelningen för statliga tjänster högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2015.

Helsingfors den 3 september 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.