1121/2015

Helsingfors den 3 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om strålsäkerhetscentralen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om strålsäkerhetscentralen (618/1997) 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 641/2011, som följer:

8 §

Behörighetsvillkoren är

1) för forskningsdirektören lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen, vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med forskning inom centralens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

2) för de övriga direktörerna högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna inom ansvarsområdet i fråga samt i praktiken visad ledarförmåga, samt

3) för forskningsprofessorn lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen samt vetenskaplig och praktiskt förtrogenhet med forsknings- och utvecklingsuppgifter inom området.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2015.

Helsingfors den 3 september 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.