1113/2015

Utfärdad i Helsingfors den 4 september 2015

Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 26 § 6 mom., sådant det lyder i lag 990/2015, som följer:

26 §
Ändringssökande

På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas 25 c, 44 och 44 a—44 f § i lagen om grundläggande yrkesutbildning samt 15 c § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 307/2014
KuUB 25/2014
RSv 368/2014

  Helsingfors den 4 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.