1099/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 2 § 10 punkten som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på


10) privata säkerhetstjänster enligt lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.