1095/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 6 a § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) 6 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1053/2007, som följer:

6 a §
Ordningsvakter som bistår vid kontrollen

Vid kontrollen av biljetter kan på uppdrag av ett offentligt samfund som beviljats rätt att ta ut kontrollavgift bistånd ges av ordningsvakter som i enlighet med lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) har utsetts att på en trafikstation eller i ett kollektivt trafikmedel upprätthålla ordning och säkerhet. En ordningsvakt ska på godkänt sätt ha genomgått de delar av den utbildning enligt 6 § 2 mom. 2 punkten i denna lag som bestäms närmare genom förordning av kommunikationsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.