1090/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 18 och 23 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sammankomster (530/1999) 18 § och 23 § 4 mom., av dem 18 § sådan den lyder i lag 106/2007, som följer:

18 §
Ordningsvakter

Bestämmelser om rätten för en arrangör av en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning att utse ordningsvakter för den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen finns i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015).

23 §
Förbjudna föremål och ämnen

För att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas har arrangören och polisen också rätt att ge en ordningsvakt order om att visitera deltagare i en tillställning och kontrollera de saker de för med sig, om detta behövs på grund av tillställningens speciella karaktär eller om det finns grundad anledning att misstänka att personer som deltar i tillställningen medför föremål och ämnen som är förbjudna enligt 1 mom. eller med stöd av 3 mom. Bestämmelser om den visitation som en ordningsvakt företar finns i lagen om privata säkerhetstjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.