1088/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 60 § i alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen (1143/1994) 60 § 4 mom., sådant det lyder i lag 642/2009, som följer:

60 §
Fråntagande, omhändertagande och förstöring av alkoholdrycker och sprit

Om någon har förtärt alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 58 § 1 mom., har ägaren till en rörelse, lokal eller något annat ställe som avses i det momentet eller den som är anställd hos ägaren eller också arrangören rätt att frånta den som brutit mot förbudet alkoholdrycken med kärl och bevisligen förstöra den. Bestämmelser om den rätt som en ordningsvakt har att frånta en person som brutit mot förbudet alkoholdrycken med kärl finns i 47 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.