1082/2015

Helsingfors den 20 augusti 2015

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) 7 §, sådan den lyder i förordningarna 1037/2001 och 613/2005, som följer:

7 §
Minsta totalbeloppet av böter

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen (267/1981) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är för mopedister 100 euro och för förare av andra motordrivna fordon 200 euro.

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt sjötrafiklagen (463/1996) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av sjötrafiklagen är för den som framför en farkost 120 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Helsingfors den 20 augusti 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Ville Hinkkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.