1078/2015

Helsingfors den 20 augusti 2015

Statsrådets förordning om temporärt ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) en ny 28 a § som följer:

2 kap

Anläggningsprojekt

28 a §
Ansökan om och utbetalning av statsunderstöd åren 2015—2019 för huvudprojektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar inom ramen för ett anslag i statsbudgeten åren 2015—2018 statsunderstöd för huvudprojektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

Statsunderstöd beviljas på ansökan. I ansökan ska anges projektplanen, ett kostnadsförslag för projektet och tidtabellen för genomförande av det.

Ansökningar som gäller det anslag för huvudprojektet som tagits in i statsbudgeten för 2014 och 2015 ska ges in senast den 31 oktober 2015. Under åren 2016—2018 ska ansökningarna ges in före utgången av det år som föregår det år på basis av vars budget statsunderstöd söks.

Statsunderstöd betalas ut årligen i två poster och en slutpost under den tid projektet genomförs. En förutsättning för utbetalning av slutposten är att statsunderstödstagaren har gett in en i 41 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedd projektredovisning över genomförandet av huvudprojektet. Redovisningen ska ges in inom sex månader efter att huvudprojektet har genomförts, dock senast den 31 december 2019.

I fråga om återbetalning och avbrytande av utbetalning av statsunderstöd för huvudprojektet tillämpas till övriga delar 7 kap. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015 och den gäller till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 20 augusti 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.