1077/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejderhane

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. I jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på ejderhane

Under tiden 1.6—15.6 är jakt på ejderhane förbjuden i andra områden än det som särskilt har markerats på kartan i bilagan. Inom detta område är jakten tillåten, med undantag för skär och kobbar där det påträffas ejderhonor med ungar eller där det finns samhällen av sillgrisslor, tobisgrisslor eller tordmulor.

Ytterligare är jakt på ejderhane förbjuden i hela landet från 16.6 till 20.8 kl. 12. 

Bestämmelser om ejderhanes allmänna fredningstid finns i 24 § 17 punkten i jaktförordningen (666/1993).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2015 och gäller fram till den 31 juli 2018.

Helsingfors den 14 augusti 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

JSM:f om begränsning av jakt på ejderhane

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.