864/2015

Helsingfors den 21 juli 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 2 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014):

1 §

Fiske efter lax inom ICES delområden 22—31 förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg från den 24 juli 2015.

2 §

Laxfångst som fiskats med fiskefartyg inom ICES delområden 22—31 före ikraftträdandet av förbudet i 1 § får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 23 juli 2015.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2015 och är i kraft till den 31 december 2015.

Helsingfors den 21 juli 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativa tjänstemannen
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.