861/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 juli 2015

Lag om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 63 § 1 mom. som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

63 §
Tillsyn över hemligt inhämtande av information

Inhämtande av information enligt detta kapitel ska övervakas av cheferna för de enheter som använder hemliga metoder för inhämtande av information, samt dessutom av inrikesministeriet när det är fråga om skyddspolisen och av Polisstyrelsen när det är fråga om en enhet som är underställd Polisstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

RP 346/2014
FvUB 52/2014
RSv 373/2014

  Helsingfors den 10 juli 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.