843/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statskontoret

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statskontoret (1155/2002) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1082/2011, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänstemän i chefsställning som är direkt underställda generaldirektören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det verksamhetsområde som de leder samt i praktiken visad ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.